Propozicije

Poslednji rok za prijavu fIlmova je 15. Avgust 2020.

Festival ISPOD POVRŠINE u svojoj zvaničnoj konkurenciji ima filmove koji se bave istorijom, i to u najširem tumačenju ove oblasti.

Filmovi se takmiče u tri selekcije:

 • Dokumentarni film do 30 minuta
 • Dokumentarni film preko 30 minuta
 • Igrani film
 • Filmovi koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju festivala ne mogu biti stariji od tri godine. Kao godina završetka filma smatra se godina kada je film ušao u komercijalnu distribuciju u matičnoj zemlji.
 • Zvanični jezici festivala su srpski i engleski. Filmovi koji su van srpskog govornog područja moraju imati englesku nadsinhronizaciju ili engleski titl.
 • Filmovi se šalju selekcionoj komisiji email-om (wetransfer.com) ili na drugi način putem interneta. Svi filmovi moraju biti poslati najkasnije do 15. 8. 2020. godine.
 • Filmovi moraju biti uredno prijavljeni na ispravnoj entry formi sa veb-sajta festivala, u kojoj će biti popunjeni svi traženi podaci. U suprotnom, prijavljeni filmovi neće biti poslati selekcionoj komisiji. Posebno važno – You tube, Vimeo… ili neki drugi link moraju biti poslati kako bi selektori i članovi žirija mogli blagovremeno da rade svoj posao.
 • O kvalitetu filmova koji konkurišu za zvaničnu selekciju odlučuje selekciona komisija koja svoj posao mora obaviti najmanje 45 dana pre početka festivala. Selekciona komisija o svojoj odluci obaveštava Direkciju festivala i aplikante.
 • Svi autori ili producenti koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju u obavezi su da, pored zvanične prijave poslate elektronskim putem ili poštom u pisanoj formi, prilože i:
  1. Fotografiju reditelja
  2. Kratku biografiju i filmografiju reditelja (do 70 reči)
  3. Dve slike iz filma ili sa snimanja filma
  4. Sinopsis filma (do 90 reči)

Bez ovih elemenata prijava se neće smatrati valjanom i potpunom! Ovi elementi su potrebni zbog izrade kataloga festivala.